Czytelnia

Kolejnym symbolicznym przykładem z anime pt. Spirited Away jest wyraz bandai. Pojęcie to ma wiele znaczeń. Jedno z nich dotyczy kontuaru, za którym siedzi straż w tradycyjnej publicznej łaźni. Wyraz ten odnosi się również do samych strażników w łaźni publicznej.

Obecnie liczba łaźni publicznych w Japonii zmniejsza się [9], co przyczynia się do zmiany pojmowania terminu bandai. Pojęcie łaźni nie jest znane młodemu pokoleniu, dlatego też niekoniecznie mogą oni wiedzieć, że wyraz bandai odnosi się właśnie do łaźni.

Gdy Lin mówi Chihiro, żeby ta poszła do bandai, Chihiro pyta: Bandaitte nani? (Co to jest bandai?). Wersja włoska zmienia tłumaczenie z bandai na caporeparto, co oznacza kierownika. W tym przypadku caporeparto zostało użyte niezgodnie z zasadami semantyki.

Poza tym, nie wywołuje podobnego efektu jak pierwotny termin bandai, a przecież nie jest to jeszcze przestarzałe słowo. W tym przypadku niekoniecznie należy szukać odpowiedniego ekwiwalentu w JD, ponieważ specyficzne pojęcie kulturowe nie jest pojęciem znanym nawet dla widzów władających JŹ.

Tłumacz powinien skupić się tylko na różnicach pomiędzy KD i KŹ. Jednakże w przypadku bandai okazuje się, że zmianom podlega nie tylko KŹ, ale również KD. Stąd też przeniesienie pierwotnego pojęcia na JD może okazać się bardziej praktyczne niż stworzenie dla niego wyrażenia zastępczego (Hanada, 2008).

Cechy typowe dla danej kultury, występujące w dialogu, można zamaskować gestami. Takie rozwiązanie obserwujemy na przykładzie filmu Laputa: Zamek w chmurach.

Dzień po wypadnięciu Sheety ze sterowca, Pazu pyta ją Non te lo ricordi? -  Nie pamiętasz? Ona potwierdza to kiwnięciem głowy, co w japońskim (JŹ) oznacza odpowiedź twierdzącą. Jednakże we włoskim odpowiedź twierdząca na pytanie przeczące brzmi: No, non me lo Ricardo - Nie, nie pamiętam. W tej sytuacji w wersji włoskiej występuje brak spójności pomiędzy gestem a odpowiedzią.

Tłumacz nie może zmienić gestów. Rozwiązaniem może być zmiana pytania w taki sposób, by odpowiedź pasowała do gestu lub też można poinformować adaptatora o tego typu przypadku. Ażeby móc podjąć taką decyzję, tłumacz powinien mieć dostęp do scenariusza oraz oryginalnych płyt DVD. Takie rozwiązania są możliwe tylko wtedy, gdy istnieje pełne rozumienie problemów ekstralingwistycznych, które będą dokładniej omówione w następnym rozdziale.

3.2. Tytuł

W porównaniu z tłumaczeniem dialogu, celem tłumaczenia tytułu jest nie tylko podsumowanie artystycznych konceptów obecnych w filmie, lecz także przyciągnięcie uwagi publiczności, oraz osiągnięcie zysków z filmu. Dlatego też nie zawsze powinno rezygnować się z tłumaczenia tytułów na JD ze względu na ich niespójność z oryginałem.

Propozycja tłumacza z językowego punktu jest bez wątpienia niezbędna, ale jednocześnie komercyjny wymiar tytułu może okazać się ważniejszy. Na przykład, Sen to Chihiro [10] no Kamikakushii w języku angielskim został wyrażony tytułem Spirited Away (tłumaczenie dosłowne: Niepostrzeżenie zabrana).