Czytelnia

Na przykład Chihiro, główna bohaterka Spirited Away: W krainie Bogów po raz pierwszy poznaje służącego o imieniu Kamaji, który pracuje w ciepłowni, w łaźni. Zwraca się do niego po japońsku (JŹ) Anooo, co oznacza, że chciałaby rozpocząć z nim rozmowę, ale jednak boi się to zrobić.

W wersji włoskiej Chihiro używa słowa salve, co oznacza dzień dobry. Pomimo tego, że wypowiada to nieśmiałym tonem, to jednak poczucie dystansu pomiędzy Kamaji i Chihiro w pewnym stopniu zmniejsza się.

Tłumacz powinien wziąć pod uwagę płynność JD, ale nie oznacza to, że jest on zmuszony albo do zmiany, albo do wybrania werbalnego środka ekspresji w JD.

Prawdą jest to, że redundancja o wiele częściej stosowana jest w japońskim i może być uważana za cechę typową dla danej kultury, ale nie można zakładać, że jest to regułą, ponieważ cechy te są trudne do zrozumienia dla widowni posługującej się JD.

Zamiast usuwać wszystkie te cechy, bardzo często wystarczy tylko zamienić je na redundancje JD. Celem tej zmiany jest osiągnięcie podobnego efektu, jaki wywołuje oryginał. Jeśli tłumaczymy na język włoski, to wymijające wyrażenie w postaci ehmmm może spełnić swą funkcję.

3.1.3 Pojęcie typowe dla danej kultury

Wśród cech typowych dla danej kultury, specyficzne pojęcia kulturowe należą do najbardziej problematycznych kwestii występujących w procesie tłumaczenia. Istnieje wiele rozwiązań, takich jak na przykład, pominięcie, transliteracja oraz neutralizacja. Poniższe przykłady potwierdzają to, gdyż są związane ze specyficznymi pojęciami kulturowymi.

W anime pt. Spirited Away: W krainie Bogów wyraz hakama, odnoszący się do typowych japońskich spodni, został przetłumaczony jako pantaloni, co oznacza spodnie. Żeby nie powodować dezorientacji wśród widzów włoskich, wyrazowi spodnie nadano neutralne znaczenie. Zapożyczenie [7] może zostać zastosowane, gdy pojęcie jest znane w JD (np. sushi, kimono, judo).

Ale istnieje kolejny czynnik, który tłumacz powinien wziąć pod uwagę. Kultura danego kraju nie jest statyczna, lecz dynamiczna. Hakama nie jest powszechnie używana poza KŹ (Japonia).

Pojęcia tego używa się w odniesieniu do ubrania sportowego noszonego przez zawodników sztuk walki, takich, jak na przykład kendo, aikido i kyudo. Liczba zawodników aikido poza granicami Japonii znacznie się zwiększyła w ciągu ostatnich dwudziestu lat [8] i w przyszłości strategia zapożyczenia może zostać zastosowana w miejsce neutralizacji.

W miarę upływu czasu powinniśmy zwracać uwagę na ewolucję takich wyrazów z JŹ do JD, co w tym przypadku wymaga też dużej wiedzy. Jedna kultura może zasymilować cechy typowe dla danej kultury, natomiast specyficzne pojęcia kulturowe mogą zostać przyswojone przez JD, tak jak na przykład kimono, sushi itd. Związane jest to również z celem tłumaczenia, który będzie omówiony w podrozdziale 4.3.