Czytelnia

Podczas tłumaczenia nie bierze się pod uwagę żadnych czynników emocjonalnych, takich jak na przykład: szczęście czy też smutek, piękno czy brzydota. Istnieje tylko jeden odpowiednik dla każdego tłumaczonego elementu.

W takim przypadku powinno zostać zastosowane tłumaczenie dosłowne (Hirako, 1999). Tłumacz nie musi posiadać wiedzy na temat kultury docelowej (KD), ale powinien być kompetentny w kwestiach technicznych dotyczących danej dziedziny.

Tłumaczenie tekstów prawnych przypomina tłumaczenie tekstów naukowych. Tłumacz powinien być kompetentny w kwestiach technicznych odnoszących się do dziedziny, w której się specjalizuje. Ale różnica polega na tym, że środowiskiem dla cech typowych dla danej kultury w każdym kraju są odrębne systemy prawne, zawierające specyficzne pojęcia prawne (Symigné Fenyő, 2005). W przypadku, gdy nie istnieje stosowny odpowiednik w JD, konwencjonalne bądź opisowe tłumaczenie okazuje się najlepszym rozwiązaniem.

Tekst potoczny związany jest z kontekstem kulturowym JŹ. Tłumacz musi być obeznany z kulturą źródłową (KŹ) i z kulturą docelową (KD) w celu przetłumaczenia cech typowych dla danej kultury.

Na przykład, tekst o turystyce napisany stylem potocznym, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludziom z odmiennej kultury, mógłby zawierać wiele cech typowych dla danej kultury. W takiej sytuacji transliteracja oraz tłumaczenie opisowe [5] powinny być zastosowane w celu utrzymania egzotycznego brzmienia opisu, a także jednoczesnego przekazania informacji.

Tłumaczenie literackie charakteryzuje się większą różnorodnością interpretacji w porównaniu do pozostałych, wyżej opisanych tekstów. O jakości tłumaczenia literackiego świadczą nie tylko doświadczenia ludzi posługujących się JŹ, lecz także osobiste doświadczenia autora.

Tłumacz powinien być w stanie zrozumieć intencje autora oraz umieć wywrzeć tłumaczeniem takie samo wrażenie na czytelnikach JD, jakie autor wywołał na czytelnikach JŹ. Tłumacz może odwołać się do przypisów, aby opisać cechy typowe dla danej kultury, które nie są znane odbiorcom JD.

Jakie typy tekstów dotyczą anime? W następnym rozdziale zostaną omówione różne rodzaje tekstów anime, a także związane z nimi problemy.

Tabela 1. KLASYFIKACJA TEKSTÓW

szczegół techniczny

góra → dół

konotacyjność

góra ← ← dół

Rodzaj tekstu

Strategie tłumaczenia cech typowych dla danej kultury

naukowy

tłumaczenie dosłowne

prawny

tłumaczenie powszechnie uznane lub konwencjonalne

potoczny

tłumaczenie opisowe, zneutralizowane

literacki

za pomocą przypisów, tłumaczenie opisowe