Czytelnia

Feet jako samodzielny wyraz będzie pojawiać się prawdopodobnie z takimi wyrazami jak socks, chilblain, smelly, itp. [skarpety, odmrożenie, śmierdzący]. Jednakże wyrażenie having cold feet, użyte jako idiom nie ma żadnego związku z zimą, stopą lub odmrożeniem i dlatego też występuje w innych kolokacjach. Także w języku polskim jest wiele takich idiomów, jak: dać nogę, kopnąć w kalendarz, urwanie głowy.

Umiejętność dostrzeżenia sensu na podstawie kolokacji jest bezcenną cechą dla osoby tłumaczącej z języka obcego. Często określa się to jako „wykorzystywanie kontekstu w celu ujednolicenia znaczeń", co oznacza między innymi wykorzystywanie naszej wiedzy dotyczącej wzorów kolokacji, aby odnaleźć znaczenie słowa lub jakiegoś fragmentu.

Korzystanie z tej wiedzy nie zawsze wyjaśni znaczenie idiomu, ale w wielu przypadkach może pomóc rozpoznać idiom, zwłaszcza taki, który ma zarówno dosłowne, jak i przenośne znaczenie.

Tłumaczenie idiomów: trudności.

Kiedy już idiom lub utarty zwrot zostanie rozpoznany i prawidłowo zinterpretowany, następnym etapem jest podjęcie decyzji, jak przetłumaczyć go na język docelowy.

Trudności związane z tłumaczeniem idiomu całkowicie różnią się od trudności związanych z jego interpretacją. Zasadniczą kwestią nie jest już tutaj, czy dany idiom jest jasny, niejasny czy mylący. Niejasne wyrażenie może okazać się łatwiejsze w tłumaczeniu niż to jasne.

Główne problemy związane z tłumaczeniem idiomów i utartych zwrotów można określić w następujący sposób:

a) Idiom lub utarty zwrot może nie mieć odpowiednika w języku docelowym. Nie da się przewidzieć sposobu, w jaki dany język wyraża różne znaczenia, a tylko czasem w innym języku występuje ten sam sposób na wyrażenie tych samych znaczeń.

W jednym języku dane znaczenie może być wyrażone pojedynczym słowem, w innym jasnym utartym zwrotem, a w jeszcze innym idiomem. Nie ma więc co oczekiwać, że na pewno znajdą się odpowiedniki idiomów i wyrażeń w języku docelowym. Podobnie jak pojedyncze słowa, idiomy i utarte zwroty mogą być uwarunkowane kulturowo.

Wyrażenia takie jak Merry Christmas [Wesołych Świąt] oraz say when [mów ile nalać, powiedz kiedy], związane z wyjątkowymi społecznymi lub religijnymi przypadkami, są tutaj dobrymi przykładami.

Basnett-McGuire (1980: 21) wyjaśnia, że wyrażenie say when „jest (...) bezpośrednio związane z wzorcami zachowań społecznych w Anglii" i sugeruje, że „tłumacz chcący przetłumaczyć to wyrażenie na francuski lub niemiecki musi poradzić sobie z faktem, że w żadnej z kultur tych docelowych języków nie istnieje podobny obyczaj".

Idiomy i utarte zwroty zawierające elementy odnoszące się do kultury nie muszą być jednak nieprzetłumaczalne. Nie chodzi tu o szczególne elementy w wyrażeniach, ale raczej o znaczenie, które przekazują, i związki z kontekstem kulturowym, które to mogą utrudnić lub uniemożliwić przetłumaczenie takiego wyrażenia.