Czytelnia

W języku źródłowym mogą też pojawiać się słowa, które nie są idiomami, a które jednak najlepiej przetłumaczyć przy użyciu idiomu. Na przykład, słowo pokój jest często tłumaczone afrykańskim idiomem usiąść w sercu (Nida and Taber 1969: 106).

Idiomy, utarte zwroty i kierunek tłumaczenia

Chociaż większość idiomów nie podlega zmianom formy, niektóre z nich mogą być  na nie bardziej podatne niż inne. Kompetencje osoby posługującej się idiomami i utartymi zwrotami w języku obcym rzadko kiedy dorównują kompetencjom native speakera.

Większość tłumaczy tłumaczących na język obcy ma małe szanse na osiągnięcie takiej samej wrażliwości, jaką posiada native speaker, oceniając, kiedy i jak można zmienić idiom. Jest to dodatkowy argument w tezie, że tłumacz powinien tłumaczyć tylko na język, którego używa na co dzień lub na swój język ojczysty.

Zakładając, że profesjonalny tłumacz w normalnych warunkach tłumaczyłby tylko na swój język, trudności związane z umiejętnościami poprawnego posługiwania się idiomami i utartymi zwrotami w języku obcym nie musiałyby być tutaj opisywane.

Główne problemy związane z tłumaczeniem utartych i idiomatycznych wyrażeń zawierają się w dwóch obszarach: są to umiejętność rozpoznania i poprawnego przekładu idiomu oraz trudności wynikające z przekładu różnych aspektów znaczenia, jakie ma dany idiom lub utarty zwrot w języku docelowym. Te trudności są dużo wyraźniejsze w przypadku idiomów niż w przypadku utartych zwrotów.

Interpretacja idiomów

Kiedy mówimy o idiomach, pierwszą trudnością, na jaką natyka się tłumacz, jest umiejętność rozpoznania wyrażenia idiomatycznego. Nie zawsze jest to oczywiste. Są różne rodzaje idiomów, jedne łatwiejsze do rozpoznania, inne trudniejsze.

Te, które są łatwe do rozpoznania, zawierają wyrażenia nie występujące w normalnych warunkach, na przykład: It's raining cats and dogs [leje żabami; dosł. pada kotami i psami], throw caution to the winds [zapomnieć o rozsądku; dosł. rzucać ostrożność na wiatr], storm in a tea cup [burza w szklance wody], jump down someone's throat [skoczyć komuś do gardła], oraz food for thought [to daje do myślenia; dosł. jedzenie za myśl].

Zawierają też wyrażenia, które wydają się być błędne, ponieważ nie są zgodne z zasadami gramatyki danego języka, na przykład trip the light fantastic [tańcować], blow someone to kingdom come [wysłać kogoś na tamten świat], put paid to [zniweczyć coś], the powers that be [ludzie sprawujący władzę], by and large [w zasadzie].

Wyrażenia zaczynające się od like  (struktury porównania z użyciem like) także sugerują, że nie należy ich tłumaczyć dosłownie. Takie wyrażenia to między innymi: like a bat out of hell [na złamanie karku] oraz like water off a duck's back [spływa jak woda po kaczce].

Ogólnie rzecz biorąc, im trudniejsze do zrozumienia jest wyrażenie i im mniej wydaje się być sensowne w danym kontekście, tym bardziej prawdopodobne jest, że tłumacz rozpozna je jako idiom.  Ponieważ nie ma ono sensu, jeśli tłumaczy się je dosłownie, można przypuszczać, że jest to idiom.