Czytelnia

Poniższe przykłady ukazują dosłowne tłumaczenie idiomów w pierwszej kolumnie oraz idiomatyczne znaczenie w drugiej kolumnie (Ham 1956: 2)4.

 Dosłowne tłumaczenie Wyrażenie idiomatyczne

I don't have my eye on you.

[Nie mam cię na oku]

I don't remember you.

[Nie pamiętam o tobie]

I've already buried my eye.

[Już zakryłem oko]

I'm already ready to go.

[Jestem gotowy do wyjścia]

I'll pull your eyelid.

[Pociągnę cię za powiekę]

I'll ask a favor of you.

[Poproszę cię o przysługę]

My eye is hard on you.

[Mam na ciebie surowe oko]

I remember you.

[Pamiętam o tobie]

My head is strong.

[Moja głowa jest silna]

I'm stubborn, insistent.

[Jestem uparty]

I'll do it with my head.

[Zrobię to swoją głową]

I'll do it the way I think it should be done.

[Zrobię to tak, jak sam uważam]

His ear is rotten.

[On ma zepsute ucho]

He is spoiled.

[Jest rozpuszczony]

I ate in your tooth cavity.

[Jadłem w twojej dziurze w zębie]

I ate in your absence.

[Jadłem w twojej nieobecności]

Do tłumaczenia idiomów stosuje się takie same zasady, jak dla pozostałych figur retorycznych. Czasem konieczne jest użycie wyrażenia, które nie jest już przenośne, jednakże często można posłużyć się odpowiadającym idiomem w języku docelowym.

Tłumacz musi nauczyć się rozpoznawać idiomy oraz pozostałe figury retoryczne tekstu źródłowego. Dosłowne tłumaczenie idiomu jest bardzo ryzykowne, gdyż zwykle wynikiem takiego tłumaczenia jest wyrażenie nie mające sensu w języku odbiorcy.

Tłumacz powinien także rozwijać swoją wrażliwość na posługiwanie się idiomami w języku docelowym i używać ich w sposób naturalny, tak, aby tłumaczenie było żywe i zachowywało styl języka źródłowego.