Czytelnia

Munday, J., Introducing Translation Studies, Theories and Applications, London and New York: Routledge, 2001.

Phythian, B. A., A Concise Dictionary of English Idioms, Hodder and Stoughton Educational, 1989.

1 the long and the short of it.

2 spill the beans.

3 face the music.

4 Zwroty te nie pochodzą z języka angielskiego, zostały jednak przetłumaczone, aby ukazać rozbieżność pomiędzy tłumaczeniem dosłownym i idiomatycznym.