Czytelnia

W niektórych przypadkach nawet bez wyraźnego powodu. Jednym z częstych objaśnień jest „ „wymaga tego rytm języka portugalskiego ", co niewiele tłumaczy, gdyż nie ma dobrej definicji, czym może być rytm języka portugalskiego i jakimi cechami się charakteryzuje. Tak czy inaczej, tekst pozbawiony you wyglądałby dziwnie. Mimo to, nie ma reguły wskazującej, które z you zachować, a różni ludzie mieliby w tej kwestii odmienne zdania: jest to bowiem rzecz gustu. Nie powinno być problemu, chyba, że musisz współpracować z korektorem, który wyrzuci połowę zaimków z tłumaczenia, po to, by je potem wstawić gdzie indziej, jedynie w celu przekonania naiwnego managera projektu, jak ważną osobą jest dla agencji.

2. Nie tłumacz you występujących po kolei.

Gdy you pojawia się w dwóch zdaniach z kolei, nie tłumacz drugiego:

• You don't have to return the book today; you can return it tomorrow.
• Você não precisa devolver o livro hoje. Pode devolver amanhã.

Tak naprawdę można by opuścić oba, ale pominięcie drugiego jest jak najbardziej wskazane. Nawiasem mówiąc, nie trzeba tłumaczyć it w drugim zdaniu. Pode devolve-lo amanhã jest poprawne, zmienia jednak sens. Większość przekładów z języka portugalskiego na angielski jest dłuższych od oryginału, ponieważ kładzie się nacisk na tłumaczenie każdego słowa, łącznie z tymi elementami, których wymaga język angielski, a bez których portugalski może się obyć.

3. Lepiej tłumaczyć dosłownie.

Jednak w niektórych przypadkach tłumaczenie jest niemalże obowiązkowe, na przykład tam, gdzie zaimek jest użyty emfatycznie, co oryginał często wyraża kursywą:

• You have to wash the dishes, not me.
• Você tem que lavar a louça, não eu.

4. Tłumacz dosłownie, z odrobiną emfazy.

Emfaza w języku portugalskim może być lepiej przedstawiona poprzez podzielenie zdania oryginalnego na dwie części:

• É você quem tem que lavar a louça, não eu.

Poza tym, w obu przypadkach zaimek dopełnienia w pierwszej osobie oryginału (me) powinien być przetłumaczony na język portugalski jako zaimek osobowy w formie podmiotu (eu). To zabieg, który sprawia, że tłumaczone zdanie brzmi odrobinę mniej dwuznacznie.

Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być:

• É a você que compete lavar a louça, não eu.

Budowa jest poprawna, ale odrobinę zbyt formalna, jeśli chodzi o zmywanie naczyń. Pasowałoby jednak do środowiska prawniczego:

• You must buy ...
• Compete a você comprar
...użycie przez prawnika você jest mało prawdopodobne. Przeciętny prawnik powiedziałby prawdopodobnie
• Compete-lhe adquirir

Zauważmy, że comprar zamieniono na adquirir, by lepiej pasowało do formalnego stylu zdania. Lhe jest w brazylijskim języku portugalskim raczej formalne i nie powinno być kojarzone z prostymi słowami.