Czytelnia

Jak często należy sprawdzać skrzynkę mailową?

Częste sprawdzanie skrzynki mailowej jest istotne, ponieważ wasza praca w dużej mierze zależy właśnie od przychodzących wiadomości. Bardzo pomocne jest posiadanie łącza ADSL, dzięki któremu nie będziecie musieli za każdym razem zestawiać nowego połączenia - co jest również tańsze.

Dobrym pomysłem jest zainstalowanie akustycznej funkcji powiadamiania o nadchodzących mailach, dzięki której nie trzeba tak często sprawdzać ikonki skrzynki pocztowej na dole pulpitu.

Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, kiedy jest się tłumaczem - freelancerem, jest różnica czasu w zależności od strefy czasowej.

Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie funkcji automatycznej odpowiedzi na maile (autoresponder), która automatycznie powiadomi nadawcę, że jesteście w danej chwili niedostępni i wkrótce odpowiecie na wiadomość. W ten sposób klient, bez względu na to, o jakiej porze wyśle maila, zawsze otrzyma wiadomość zwrotną.

Kolejną zasadą, jakiej należy przestrzegać są: WOLNE OD PRACY WEEKENDY: w praktyce łatwiej to powiedzieć niż zrobić! W sytuacji, kiedy musicie pracować w niedzielę, aby dokończyć pilne tłumaczenie, postarajcie się odpocząć od pracy przynajmniej w poniedziałek rano.

W praktyce powinniście ustalić rodzaj „budżetu czasowego", dzieląc czas poświęcany pracy pomiędzy samokształcenie (naukę nowego oprogramowania, uczęszczanie na kursy, seminaria językowe itp.), dyskusję na profesjonalnych forach internetowych oraz (co jest niezmiernie ważne) na marketing. Czas, który wam zostanie poświęćcie na życie rodzinne, towarzyskie oraz na odpoczynek.

Innymi słowy, należy zorganizować sobie czas tak, jak każde inne przedsięwzięcie. Będą okresy natężonej pracy, podczas których nie znajdziecie czasu, aby zająć się na przykład marketingiem, ale zdarzyć się mogą również okresy, kiedy pracy będzie mniej.

Tych ostatnich nie należy traktować w kategorii straty czasu, wprost przeciwnie, możecie je wykorzystać na zajęcia, które zaniedbaliście, „pracując" - np. na public relations, marketing, uzupełnianie glosariuszy, sprawdzanie baz danych agencji itp.

Ważnym elementem planowania jest również wyznaczenie sobie przyszłych celów: zdanie egzaminu w Stowarzyszeniu Języka XX, pozyskanie nowych klientów, ulepszenie własnej strony internetowej - jeśli taką już posiadacie - lub jej stworzenie.

Administracyjna strona pracy

Istotną kwestią, kiedy jest się tłumaczem-freelancerem, jest dobre zorganizowanie pracy pod kątem administracyjnym - tj. fakturowanie, szukanie nowych zleceń itd. Organizacja tych spraw bardzo się opłaca.

Warto prowadzić specjalny protokół z wiążących nas terminów. Jedną z czynności mających na celu zaoszczędzenie czasu powinno być  również przygotowanie i uaktualnianie na bieżąco  FAQ, zawierających pytania/ wątki z jakimi się już spotkaliśmy. Zaoszczędzi to czas nasz i/ lub innych osób zmagających się z problemami, które już zostały rozwiązane.