Czytelnia

Lokalizacja

Kiedy już produkt zostanie umiędzynarodowiony, możemy go lokalizować. Lokalizacja to proces, w którym produkt jest przystosowywany w taki sposób, by wpasował się w język i kulturę rynku docelowego. Proces ma za zadanie sprawić, aby produkt był możliwie jak najbardziej naturalny i jasny dla użytkownika, tak jakby on sam go stworzył. 

Poniższe aspekty różnią się w dużym stopniu w poszczególnych krajach i dlatego należy je brać pod uwagę podczas procesu lokalizacji:

  • Oznaczenia daty i czasu
  • Strefy czasowe
  • Używana klawiatura
  • Kurs waluty
  • Rozmiar papieru
  • Jednostki miary
  • Grafika
  • Kolory
  • Symbole
  • Imiona i tytuły

Tłumaczenie

Tłumaczenie to proces przekładania znaczenia tekstu z jednego języka na drugi. Jest to ważny element procesu lokalizacji.

Dlaczego jest to ważne?

Dzięki globalizacji, bariery towarzyszące wchodzeniu na rynek stały się mniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niemniej jednak, język i kultura pozostają sporymi przeszkodami dla firm poszerzających rynki zbytu.

Błędnym jest mniemanie, że większość biznesmenów z całego świata wystarczająco zna język angielski, a co za tym idzie, że strony internetowe sporządzone tylko w języku angielskim są w pełni akceptowane na globalnym rynku.

Firmy trzymające się tego poglądu nie są w stanie przetrwać. Chociaż znajomość języka angielskiego jest rzeczywiście dość powszechna, wiedza ta nie wskazuje na preferencje. Prościej mówiąc, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że ludzie kupią produkt, jeśli nie będą mogli o nim, czy też o jego użyciu przeczytać w języku ojczystym. 

Rynek lokalizacji i usług tłumaczeniowych

Według the Common Sense Advisory, firmy badawczo- konsultingowej specjalizującej się w tej dziedzinie przemysłu, rynek usług językowych zlecanych na zewnątrz w tym roku wynosi 10 bilionów dolarów i ma wzrastać do 15- 20% rocznie. Nie istnieje jedna, konkretna firma, która dominuje na rynku.

Tak naprawdę, najlepsze 20 firm w tym przemyśle łącznie stanowi mniej niż 20% rynku. Oznacza to, że istnieje wiele podmiotów oferujących usługi tłumaczeniowe dla firm, spośród których zainteresowani mogą wybierać, a ceny ich usług pozostają konkurencyjne.