Czytelnia

Załącznik 1: Streszczenia
Załącznik 2: Profile on-line i strony internetowe (wydruki stron)
Załącznik 3: Rachunki zysków i strat
Załącznik 4: Kontrakt spółki
Załącznik 5: Listy od klientów, certyfikaty itp.
Załącznik 6: Dokumentacja ubezpieczeniowa
Załącznik 7: Sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Zarys ten nie jest zoptymalizowany, służy jedynie jako przykład. Powinien jednak dawać jakieś wyobrażenie, jak może wyglądać biznesplan dla małych spółek tłumaczeniowych.
 
Informacje szczegółowe biznesplanu

To oczywiście najtrudniejsza część, ale to właśnie dzięki niej poznaje się „ukryte” aspekty działalności. Informacje szczegółowe mojego biznesplanu zostały zaczerpnięte z wielu źródeł.

Mój program obrachunkowy dostarczył łatwych do zrozumienia wykresów dotyczących zysków ze współpracy z najważniejszymi klientami (przedstawiając rozpiętość ryzyka); tabele ProZ pozwoliły porównać moje stawki z innymi firmami działającymi na rynku; statystyki internetowe pokazały, ile trafień w sieci uzyskały nasze strony i jaki wpływ może to mieć na inne rodzaje działalności tj. publikowane artykuły, kursy itp.

To ile czasu i wysiłku zainwestujesz zależy od tego, jak zamierzasz wykorzystać swój biznesplan. Możesz równie dobrze mieć różne plany z różnymi informacjami szczegółowymi, w zależności od celów.

Zakończenie

Sporządzenie biznesplanu może być ciężkie. I w przeciwieństwie do pracy tłumaczeniowej, nikt ci za to nie płaci – a może jednak płaci?

Jestem przekonany, że możesz wynieść dużo z dobrze przygotowanego planu i pracować lepiej, rozpoznać słabe strony swojej działalności (może potrzebujesz pisemnych warunków dla swoich klientów!) i poprawić je, wytłumaczyć, na czym polega twoja działalność osobom, które będą tego potrzebowały (Wujku Moneybanks, ja naprawdę jestem w stanie spłacić tę pożyczkę!) i ogólnie rzecz biorąc stać się lepszym profesjonalistą w planowaniu i wykonywaniu swojej pracy.