Czytelnia

0 Streszczenie
0.1 Cele
0.1.1 Cele biznesplanu
0.1.2 Cele firmy
0.2 Czynniki warunkujące sukces
0.3 Status i plany
1 Firma
1.1 Zakres działalności
1.2 Forma prawna
1.3 Kadry i organizacja
1.3.1 Pracownicy stali
1.3.2 Pracownicy z zewnątrz (wolni strzelcy, doradcy itp.)
1.4 Organizacje zawodowe
1.5 Lokalizacja i technologie
2 Sytuacja na rynku i konkurencja
2.1 Unikatowa oferta sprzedaży
2.2 Rodzimy i międzynarodowy rynek tłumaczeniowy
2.3 Klienci
2.3.1 Lista klientów (począwszy od )
2.3.2 Klasyfikacja klientów
2.3.3 Rozdzielenie zleceń od klientów
2.4 Reklama
2.4.1 Zewnętrzne strony internetowe
2.4.2 Nasza obecność w Internecie
2.4.3 Udział w grupach dyskusyjnych, forach internetowych itp.
2.4.4 Plany rozwoju reklamy
3 Analiza SWOT
3.1 Mocne strony
3.2 Słabe strony
3.3 Szanse
3.4 Zagrożenia
4 Finanse
4.1 Obecna sytuacja
4.1.1 Przegląd lat budżetowych XXXX i YYYY
4.1.2 Konta firmy
4.2 Sytuacja docelowa
5 Administracja
5.1 Upoważnieni sygnatariusze
5.2 Techniczne narzędzia zarządzania
5.3 Ustalenie ceny i notowanie na giełdzie
6 Polityka ubezpieczeniowa
6.1 Odpowiedzialność zawodowa itp.
6.2 Inne
7 Plany rozwoju biznesowego na lata 200X-200Y
7.1 Lokalizacja:
7.2 Ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji
7.3 Wewnętrzna infrastruktura techniczna
7.4 Projekty współpracy
7.5 Inne