Czytelnia

Więcej informacji na temat programu certyfikacji ATA na stronie: www.atanet.org/certification/index.php

INSTYTUT LINGWISTÓW – INSTITUTE OF LINGUISTS (IOL)

Powstały w 1910 roku, Instytut Lingwistów w Londynie służy interesom lingwistów na całym świecie i działa jako uznana instytucja oceniająca i akredytująca w dziedzinie języków obcych.

Instytut zrzesza około 6500 członków pełnych i stowarzyszonych. Jego cele to:

  • promowanie nauki i używania współczesnych języków obcych
  • poprawa statusu zawodowego lingwistów
  • ustanowienie i utrzymanie wysokich standardów pracy
  • służenie interesom wszystkich językoznawców
  • zapewnienie profesjonalnych wzorców postępowania wśród użytkowników języka dzięki Kodeksowi Postępowania (Code of Conduct).

EGZAMINY

W 1989 roku został wprowadzony Diploma in Translation (DipTrans). Jest to dyplom na poziomie magistra, przeznaczony dla osób dążących do profesjonalizmu w zawodzie niezależnego tłumacza lub pracy dla światowych korporacji.

Jedną z zalet tych egzaminów jest elastyczność. Oprócz dużego wyboru języków, egzamin obejmuje ogólne i bardziej specjalistyczne części z opcjami z zakresu różnych dyscyplin, w tym prawa i biznesu. Egzamin jest możliwy dla ponad 30 kombinacji językowych.

Plusem jest także fakt, że centra egzaminacyjne zlokalizowane są na całym świecie, a sesje odbywają się w ponad 35 krajach. Kandydaci mają czas do pięciu lat na ukończenie egzaminu.

FORMA EGZAMINU

Egzamin odbywa się w styczniu i składa się z trzech części:

Część 1: Tłumaczenie z zakresu wiedzy ogólnej (3 godziny)

Część tę stanowi tekst o długości około 600 słów, wymagający, ale nie specjalistyczny. Należy przetłumaczyć go na profesjonalnym poziomie dokładności w języku docelowym.

Część 2: Tłumaczenie półspecjalistyczne (2 godz.)

Kandydaci wybierają jeden z trzech tekstów o charakterze półspecjalistycznym z dziedzin takich jak technologia, biznes, literatura, każdy o długości około 450 słów. Wymagana jest wierność zasadom i pragmatyce języka przekładu zgodnie z profesjonalnymi standardami.

Część 3: Tłumaczenie półspecjalistyczne (2 godz.)

Obejmuje trzy teksty o tematyce półspecjalistycznej z zakresu nauk ścisłych, nauk społecznych i prawa, długości około 450 słów.

Zadaniem kandydatów jest przetłumaczenie jednego z podanych tekstów na poziomie profesjonalnych standardów języka docelowego. Zdanie pierwszej części egzaminu jest warunkiem przystąpienia do części drugiej i trzeciej, które kandydat musi zdać w ciągu 5 lat, aby uzyskać dyplom.