Czytelnia

W niektórych krajach rząd reguluje przemysł tłumaczeniowy, podczas gdy w innych państwo nie ingeruje w branżę translatorską. Poniżej przedstawionych zostało kilka przykładów ilustrujących sytuację w różnych częściach świata.   

Australia: Działalność tłumaczeniowa regulowana jest przez państwo. Krajowy Instytut Akredytacji Tłumaczy Rządu Federalnego – National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) – odpowiada za nadzorowanie usług tłumaczeniowych.

Kanada: Stowarzyszenie Tłumaczy Ontario – Association of Translators & Interpreters of Ontario (ATIO) i Kanadyjska Rada Tłumaczy i Terminologów – Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council (CTTIC).

Co ciekawe, Stowarzyszenie Tłumaczy Ontario (ATIO), założone w 1920 roku, jest najstarszą organizacją skupiającą tłumaczy pisemnych, konferencyjnych i sądowych oraz terminologów Kanady.

Interesujący jest również fakt, że ATIO to pierwszy na świecie związek tłumaczy, którego certyfikowani członkowie są uznani prawnie za profesjonalistów. W lutym 1989 roku prowincja Ontario przyznała certyfikowanym członkom ATIO zastrzeżony tytuł na mocy Ustawy o Stowarzyszeniach Tłumaczy (Association of Translators and Interpreters Act) z tego samego roku.

Nowa Zelandia: Towarzystwo Tłumaczy Nowej Zelandii – New Zealand Society of Translators and Interpreters (NZSTI) uznaje dyplomy Krajowego Instytutu Akredytacji Tłumaczy (NAATI), o którym była mowa wcześniej. Niektóre agencje rządowe wymagają, aby ich tłumaczenia były zlecane akredytowanym tłumaczom NAATI lub pełnoprawnym członkom NZSTI.

RPA: Instytut Tłumaczy RPA – South African Translators' Institute (SATI), założony w 1956 roku, oferuje system akredytacji w postaci pisemnego egzaminu, do którego można przystąpić po trzech miesiącach członkostwa.

W związku z tym, że certyfikaty wydawane są przez różne organizacje, warto przyjrzeć się bliżej dwóm takim instytucjom, mianowicie Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Tłumaczy – American Translators Association (ATA), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, oraz Instytutowi Lingwistów – Institute of Linguists (IOL), mającemu siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY – AMERICAN TRANSLATORS ASSOCIATION (ATA)

ATA jest zawodowym stowarzyszeniem, powstałym w 1959 roku w celu podnoszenia poziomu zawodu tłumaczy ustnych i pisemnych oraz wspierania ich fachowego rozwoju.

Stowarzyszenie skupia ponad 9500 członków z ponad 70 krajów. Są wśród nich m.in. tłumacze pisemni i ustni, osoby zarządzające projektami, programiści i projektanci stron internetowych, agencje rządowe i uniwersytety.

O członkostwo mogą ubiegać się osoby prywatne (jako członkowie zwyczajni, korespondenci, członkowie stowarzyszeni i studenci) jak również organizacje (firmy, instytucje).

Oprócz możliwości uzyskania certyfikatu, ATA oferuje swoim członkom różnorodne programy, usługi i korzyści, ukierunkowane na pomoc.