Branże / Handel detaliczny

Rynek wyrobów konsumpcyjnych i warunki funkcjonowania handlu detalicznego podlegają ciągłym zmianom. Współpraca z producentami zagranicznymi może być źródłem przewagi konkurencyjnej pod warunkiem sprostania takim wyzwaniom jak zrozumienie skomplikowanych opisów produktów i zarządzanie przebiegiem ich modyfikacji w wielu językach obcych. Przedsiębiorstwa działające na konkurencyjnym rynku wyrobów konsumpcyjnych kreślą wciąż nowe plany rozwoju działalności międzynarodowej. Jeśli zdecydują się skorzystać z bogatych doświadczeń mLingua w dziedzinie adaptacji kulturowej tekstów oraz z wiedzy i umiejętności współpracujących z nami tłumaczy i językoznawców, zyskują korzystniejsze warunki dla poprawy rentowności przy wykorzystaniu korzyści skali.

Profesjonalne tłumaczenia pisemne i ustne wykonywane przez mLingua dla największych producentów dóbr konsumpcyjnych przyczyniły się do międzynarodowej ekspansji tych marek i nadal pomagają przekonywać do nich klientów z różnych kręgów kulturowych. Do zadowolonych odbiorców naszych usług tłumaczeniowych należą m.in. sieci hoteli, dostawcy napojów i żywności, sieci sklepów spożywczych, odzieżowych i znane marki luksusowe.

Najczęściej tłumaczymy i lokalizujemy:

  • podręczniki użytkownika,
  • gwarancje,
  • foldery,
  • informacje prasowe,
  • materiały promocyjne,
  • opisy produktów,
  • materiały wystawowe,
  • instrukcje,
  • opakowania,
  • strony internetowe.

Dowiedz się dlaczego tak wiele firm powierza mLingua wszystkie swoje projekty tłumaczeniowe. Skontaktuj się z naszymi konsultantami dostępnymi pod numerem infolinii 0 801 540 440 lub adresem info@mlingua.pl